[Infographic] Năm học 2022-2023: Đa dạng học bổng ngoài ngân sách cho người học

Thông tin từ Ban Chính trị và Công tác học sinh – sinh viên, trong...

Chương trình tập huấn lễ tân công sở và lễ tân ngoại giao (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...

Chương trình tập huấn nâng cao đạo đức công vụ (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị (Ứng dụng)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững (Nghiên cứu)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học (Ứng dụng)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu (Nghiên cứu)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu (Ứng dụng)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...