Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác

Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác:...

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan:...

Trải nghiệm thực tế của Sinh viên ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

1. Điểm danh một số trải nghiệm thực tế  Trong suốt quá trình học tập,...

Chương trình chuyển tiếp sinh viên Chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu tới Đại học Middlesex, Vương quốc Anh năm 2024

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN nhận được thông báo của Đại...

Chương trình đào tạo ngành Quản lý giải trí và sự kiện điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản lý giải trí và sự kiện năm 2023...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững 2023:...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên và di sản điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên và di sản  2023:...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị thương hiệu điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị thương hiệu 2023:...

Chương trình đào tạo Thiết kế sáng tạo

Chương trình đào tạo : ;...

Ngành Thời trang và sáng tạo ra trường làm gì?

Vị trí việc làm cho cử nhân ngành Thời trang và Sáng tạo 1. Ngành...