Chương trình chuyển tiếp sinh viên Chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu tới Đại học Middlesex, Vương quốc Anh năm 2024

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN nhận được thông báo của Đại...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị thương hiệu điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị thương hiệu 2023:...

Thương hiệu là gì? Vì sao sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị thương hiệu luôn được các doanh nghiệp săn đón

Thương hiệu là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Chính vì thế...

Chương trình đào tạo Quản trị thương hiệu

Chương trình đào tạo:   ...