Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành

Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành – Đại...

Khoa Các khoa học liên ngành ra mắt chương trình cử nhân: Thiết kế sáng tạo

Sáng ngày 31/3/2023, tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông,...

Chương trình đào tạo Thiết kế sáng tạo

Chương trình đào tạo : ;...