Chương trình đào tạo Thiết kế sáng tạo

Chương trình đào tạo : ;...

Ngành Thời trang và sáng tạo ra trường làm gì?

Vị trí việc làm cho cử nhân ngành Thời trang và Sáng tạo 1. Ngành...

Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành

Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành – Đại...

Khoa Các khoa học liên ngành ra mắt chương trình cử nhân: Thiết kế sáng tạo

Sáng ngày 31/3/2023, tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông,...