Hướng dẫn nhập học đại học chính quy năm 2023 vào Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Để chính thức trở thành tân sinh viên QH-2023 của Đại học Quốc gia Hà...

Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410, 406

Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410 và 406...

Đề án tuyển sinh Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố...

Thông tin tuyển sinh năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia...

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022: ...