Hướng dẫn đăng ký thi HSA

Để đăng ký thi, thí sinh phải thực hiện ba bước: Lập tài khoản thi,...

Hướng dẫn thí sinh tốt nghiệp THPT quá 3 năm tính đến năm đăng ký dự thi HSA

Đối tượng dự thi HSA tốt nghiệp trung học phổ thông quá 3 năm tính...