Chương trình tập huấn lễ tân công sở và lễ tân ngoại giao (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...

Chương trình tập huấn nâng cao đạo đức công vụ (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...