Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghiệp văn hóa và sáng tạo Trường Khoa...

1 Comments

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2024

Căn cứ công văn số 589/HD-ĐHQGHN ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc...

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ trong tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2024

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng...

Thông báo mở lớp học bổ sung kiến thức các chương trình Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị (Ứng dụng)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững (Nghiên cứu)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học (Ứng dụng)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi khí hậu (Nghiên cứu)

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...