Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển sau đại học

Nhằm giúp thí sinh đăng ký trực tuyến thông tin dự thi/ dự tuyển (ĐKDT)...

Hồ sơ xét tuyển học Thạc sĩ

Quy trình đăng ký học Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội Bước...