Chương trình đào tạo Thông tin tuyển sinh Tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2024...

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tiến sĩ

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ trong tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2024

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng...

Chương trình đào tạo Học bổ sung kiến thức Tiến sĩ

Thông báo mở lớp học bổ sung kiến thức các chương trình Tiến sĩ đợt II năm 2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ ĐỢT...

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo Đề án và Thông tin tuyển sinh Tin tức

Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung, chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản hướng dẫn : ...

Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Tiến sĩ Tiến sĩ Di sản học

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...