Đời sống sinh viên muôn sắc màu

Với gần 10 câu lạc bộ sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, sự kiện, ngoại ngữ, du lịch, thể thao, tình nguyện ,… sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành có nhiều cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng mềm, được khám phá, phát huy năng lực của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *