Lịch thi HSA 2023

Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 02 lần/năm, thời gian giữa hai lượt thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/lượt thi. Thi sinh đăng ký tài khoản thi tại http://khaothi.vnu.edu.vn/, lựa chọn ca thi, nộp lệ phí trong 96 giờ. Lệ phí đã nộp không hoàn lại (kể cả trường hợp hủy ca thi). Thí sinh cân nhắc ký trước khi nộp lệ phí.

Thời gian mở cổng đăng ký ca thi từ 9h00 ngày 06/02/2023 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 3-4/2023; 9h00 ngày 18/03/2023 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 5-6/2023. Ca thi sẽ tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước 14-21 ngày thi chính thức. Trường hợp thí sinh hủy ca thi, chỗ trống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian xác định. Phiếu báo dự thi được gửi tới thí sinh trước 07 ngày thi qua địa chỉ email đăng ký thi.

Đợt thi Đăng ký ca thi từ Ngày thi Địa điểm thi (Mã điểm thi)
301 9h00: 06/02/2023 – 24/02/2023 10-12/03/2023 Hà Nội (TKT, QHI, QHX, DTL, NHH); Thái Nguyên (TNU)
302 9h00: 06/02/2023 – 11/03/2023 25-26/03//2023 Hà Nội (TKT, QHI, QHX, DTL, DMT, NHH, DCN); Hải Phòng (SGH)
303 9h00: 06/02/2023 – 23/03/2023 08-09/04/2023 Hà Nội (TKT, QHI, QHX, DMT); Nam Định (SKN); Hưng Yên (SKH); Thanh Hóa (HDT)
304 9h00: 06/02/2023 – 08/04/2023 22-23/04/2023 Hà Nội (TKT, QHX, DTL, DMT, NHH, DCN, KHA); Thái Nguyên (TNU); Hải Phòng (SGH); Nghệ An (TDV)
305 9h00: 18/03/2023 – Đang đóng 11-14/05/2023 Hà Nội, Nam Định (SKN); Hải Phòng (SGH, HHA), Thanh Hóa (HDT)
306 9h00: 18/03/2023 – Đang đóng 20-21/05/2023 Hà Nội, Thái Nguyên (TNU); Hải Phòng (SGH, HHA); Nghệ An (TDV)
307 9h00: 18/03/2023 – Đang đóng 27-28/05/2023 Hà Nội, Hưng Yên (SKH); Nam Định (SKN)
308 9h00: 18/03/2023 – Đang đóng 03-04/06/2023 Hà Nội, Hưng Yên (SKH); Thái Nguyên (TNU), Hải Phòng (HHA, SGH)

Lịch thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Đăng ký ca thi sẽ mở cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi hoặc trước 14-21 ngày thi chính thức.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *