Kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 của ĐHQGHN và những điều cần biết

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 của ĐHQGHN đã đi được một nửa chặng...