VNU là trường gì mà khiến bao học sinh mơ ước?

Được học trong môi trường danh tiếng top đầu cả nước là niềm vinh dự...