Đề án tuyển sinh Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024

Đề án tuyển sinh Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học...

Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học

Dưới đây là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học theo đối tượng...

Hướng dẫn thí sinh nộp bài sơ tuyển ngành nghệ thuật thị giác 2024

Hướng dẫn nộp bài sở tuyển xem dưới đây:...

Dạng thức bài thi ngành Thiết kế sáng tạo

Dạng thức bài thi ngành Thiết kế sáng tạo:...

Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác

Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác:...

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan:...

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm năm 2024

Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/...

Hướng dẫn đăng ký thi Năng khiếu chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác năm 2024

Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/ Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/...

Hướng dẫn đăng ký thi Năng khiếu chương trình đào tạo Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan năm 2024

Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/ Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/...