Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội dành chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 14.945 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục triển khai một số chương trình đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Tuyển sinh ĐHQGHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *