Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam trao học bổng cho 40 sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 10/5/2023 tại Hòa Lạc,Học bổng Ươm mầm tài năng Quản trị thương hiệu đã được trao cho 3 sinh viên của Khoa Các khoa học liên ngành có kết quả học tập xuất sắc, giá trị học bổng cho mỗi sinh viên là 25 triệu đồng/sinh viên/năm học.
Quỹ học bổng ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN được phát triển nhằm khuyến khích và động viên các bạn sinh viên hăng say trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.
Học bổng đến từ KBSV – Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam, được triển khai cho sinh viên khối ngành khoa học cơ bản, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, quản trị thương hiệu.
Chúc mừng 3 sinh viên của VNU-SIS là bạn Phạm Thị Như Ý, Lê Thị Hương Giang, Lê Nguyễn Triệu Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *