Chương trình tập huấn nâng cao đạo đức công vụ (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn

  1.1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và kỹ năng thực thi công vụ để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và làm việc của công chức, viên chức.

  1.2. Mục tiêu cụ thể

Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ đặc biệt là người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Góp phần hình thành đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức công vụ, có kỹ năng nghề nghiệp tốt, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Đối tượng

 • Công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước từ trung ương, địa phương.
 • Cán bộ quản lý từ cấp Phó phòng.
 • Cán bộ bộ phận một cửa.

3. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp.

4. Thời gian: 2 ngày

5. Số lượng học viên: 60 người/lớp

6. Nội dung chi tiết 

TT Nội dung chuyên đề Chi tiết
 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc đạo đức công vụ

1.Giới thiệu:

–  Đề án đạo đức công vụ theo quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

–   Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án văn hóa công vụ.

2.  Hiểu về Đạo đức.

3.  Công vụ – Đạo đức Công vụ

–  Quan niệm chung.

–  Đạo đức Công vụ.

4. Rèn luyện Đạo đức Công vụ.

–  Đức & Tài song hành.

–  Năng lực & Đạo đức.

–  Đạo đức và Lối sống.

–  Nhân cách người Công chức.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Văn hóa công sở và chuẩn mực xử sự, quy tắc ứng xử, xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ hành chính

1.  Tổng quan về Văn hóa – Văn hóa Tổ chức – Nhân văn.

2.  Nội dung của VH Công sở.

–  Khái niệm.

–  Vai trò, lợi ích VHCS.

–  Nội dung.

3. Quy tắc ứng xử chuẩn mực.

–  Ứng xử trong quan hệ giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới

–  Ứng xử trong quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp

–  Ứng xử trong quan hệ giao tiếp với đối tác

4.  Các Hành vi ứng xử Văn hóa.

5.  Thái độ trong công việc – Yếu tố quyết định sự thành công. Bài học tham khảo.

 

7. Phương pháp giảng dạy

 • Phần lý thuyết:
  • Giảng viên thuyết trình kết hợp với trình chiếu, thảo luận.
  • Có thể cho học viên xem và bình luận một số tình huống thường gặp của các nhân viên lễ tân qua băng hình.
  • Học viên có thể nêu các tình huống, cùng thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
 • Phần thực hành
  • Giảng viên sẽ hướng dẫn tại lớp học hoặc trụ sở của cơ
  • Đồ dùng và dụng cụ thực hành do cơ quan chuẩn bị theo đề xuất của giảng viên/ hoặc do bên giảng viên chuẩn bị.
  • Làm việc nhóm, trao đổi và thảo luận trong quá trình thực hành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *