Chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

Chương trình đào tạo có tính cập nhật và gắn với nhu cầu thực tiễn cao. Từ 30% – 50% thời gian học tập là trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập. Sinh viên sẽ có cơ hội được tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *