Đội ngũ giảng viên xuất sắc

Tính tới đầu năm 2023, Khoa có hơn 80% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, nhiều giảng viên có học hàm PGS và hơn 60% giảng viên được đào tạo ở nước ngoài. Hầu hết giảng viên của Khoa đã từng giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước, nhiều giảng viên có kinh nghiệm quản lý, xây dựng các chương trình đào tạo và thực chiến doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *