Thông báo kết quả Học bổng YAMADA Nhật Bản năm học 2021-2022

   Học bổng Yamada được sáng lập bởi ông Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế – Kế toán Osamitsu Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. Quỹ học bổng được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2007-2008.
   Học bổng Yamada hướng đến các đối tượng sinh viên:

+ Có kết quả học tập năm học đạt loại khá trở lên.

+ Có kết quả rèn luyện năm học đạt từ loại tốt trở lên.
+ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội.
+ Ưu tiên sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.
   Năm học 2021-2022, Khoa Các Khoa học liên ngành có 1 sinh viên, Đặng Minh Hiếu – ngành Quản trị thương hiệu, đã được nhận học bổng Yamada Nhật Bản.
   Danh sách nhận học bổng chi tiết xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *