Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung, chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản hướng dẫn : 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *