Đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế tại VNU-SIS

Các khóa đào tạo ngắn hạn là một trong những cơ hội tuyệt vời để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa cho sinh viên nước ngoài tại Khoa Các khoa học liên ngành. Thông qua các bài giảng trên lớp, các chuyến thực tập, thực tế và hoạt động giao lưu thường xuyên với sinh viên bản đia, sinh viên quốc tế của Khoa sẽ được học tập trong một môi trường đa văn hóa, từng bước nâng cao hiểu biết và nhân thức về xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định VNU-SIS như là trung tâm đào tạo và nghiên cứu Việt Nam học từ tiếp cận liên ngành tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Chương trình đào tạo ngắn hạn Tiếng Việt và Việt Nam học

– Thời gian đào tạo: Từ 01 -12 tháng
– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
– Hình thức đào tạo: Trực tiếp
– Đối tượng: Sinh viên quốc tế các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt tại các trường đại học ở nước ngoài có đủ các điều kiện theo yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội
– Nội dung chương trình:
+ Các môn học phát triển kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Tiếng Việt và Việt Nam học
+ Các môn học bổ trợ về lịch sử, văn hóa và đời sống ở Việt Nam
– Mục tiêu:
+ Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng về ngôn ngữ, sử dụng thành thạo tiếng Việt; rèn luyện những kỹ năng ứng dụng trong phiên dịch, biên dịch; có đủ khả năng sử dụng tiếng Việt để làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học
+ Sinh viên sau khi tốt nghiệp những khóa học tiếng Việt và Việt Nam học có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức quốc tế về Việt Nam, tiếp tục học cao học, tiến sĩ chuyên ngành tại các khoa khác về khoa học xã hội và nhân văn
– Kết quả: Được cấp chứng nhận tham gia chương trình đào tạo
2. Chương trình khóa học mùa hè “Hiểu biết Việt Nam từ tiếp cận liên ngành”.
– Thời gian đào tạo: 3 tuần (tháng 7-8 hàng năm)
– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
– Hình thức đào tạo: Trực tiếp
– Đối tượng: Sinh viên quốc tế các chương trình đào tạo về Việt Nam học bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Việt, có đủ các điều kiện và và năng lực tiếng Anh theo yêu cầu đối với sinh viên quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Nội dung chương trình: Các môn học liên quan đến các hiểu biết về xã hội đương đại Việt Nam từ tiếp cận liên ngành.
-Mục tiêu:
+ Nâng cao nhận thức về xã hội Việt Nam đương đại từ các hướng tiếp cận liên ngành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh quốc tế
+  Xây dựng quảng bá hình ảnh của Khoa Các khoa học liên ngành và Đại học Quốc gia Hà Nội như một trung tâm đào tạo và nghiên cứu theo các lĩnh vực liên ngành về Việt Nam
+ Thúc đẩy các hoạt động giao lưu của sinh viên quốc tế về Việt Nam học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
– Kết quả: Được cấp chứng nhận tham gia chương trình đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *