Chương trình chuyển tiếp sinh viên Chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu tới Đại học Middlesex, Vương quốc Anh năm 2024

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN nhận được thông báo của
Đại học Middlesex, Vương quốc Anh về Chương trình công nhận tín chỉ tương đương
và chuyển tiếp sinh viên với Đại học Middlesex, Vương quốc Anh cho sinh viên Chương
trình Cử nhân Quản trị thương hiệu năm 2024. Thông tin chi tiết về chương trình này
như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình công nhận tín chỉ tương đương và chuyển
tiếp sinh viên giữa Chương trình cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương
hiệu, Đại học Middlesex, Vương quốc Anh và Chương trình Cử nhân Quản trị thương
hiệu, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN.

2. Thời gian học: Trong năm học thứ tư của sinh viên Chương trình Cử nhân
Quản trị thương hiệu

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại cơ sở đào tạo

4. Học bổng và quyền lợi cho sinh viên tham gia Chương trình:
Tham gia chương trình này, sinh viên Chương trình Cử nhân Quản trị thương
hiệu của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được Đại học Middlesex tài trợ các
suất học bổng, bao gồm:
– 01 (một) Học bổng giảm 50% học phí cho sinh viên có thành tích học tập xuất
sắc nhất đợt nhập học Tháng 9/2024.
– Học bổng 2000 Bảng Anh dành cho các ứng viên đã nhận được thư mời từ Đại
học Middlesex. Học bổng này sẽ được ghi trên thư mời nhập học và được khấu trừ vào
học phí của sinh viên.
Những sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc và đáp ứng các yêu
cầu tốt nghiệp (dựa trên “Quy chế học tập” và các quy định hiện hành khác của phía đối
tác) sẽ được cấp bằng Cử nhân “Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu” của
Đại học Middlesex.

5. Điều kiện tham gia chương trình:
– Là sinh viên năm thứ ba của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, đang
theo học Chương trình Cử nhân Quản trị thương hiệu.

– Hoàn thành tối thiểu 86 (tám mươi sáu) tín chỉ, trong đó không có tín chỉ nào
học lại trong ba năm của Chương trình Cử nhân Quản trị thương hiệu tại Trường.
– Đạt điểm trung bình tích luỹ tối thiểu 2.5/4.
– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 (và
không có kỹ năng nào dưới điểm 5.5) hoặc chứng chỉ tương đương được phía Đại học
Middlesex chấp nhận. Nếu như trình độ tiếng Anh của sinh viên thấp hơn 6.0 IELTS,
hoặc trên 6.0 nhưng có điểm thành phần dưới 5.5, sinh viên phải theo học các chương
trình tiếng Anh cụ thể tại Đại học Middlesex trước khi bắt đầu chương trình học.

6. Hồ sơ đăng ký:
– Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu của đối tác kèm theo Thông báo);
– Bảng điểm (kèm theo các môn đang theo học trong kỳ hiện tại) có xác nhận của
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên;
– Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh (dài 01 trang A4);
– Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình chuyển tiếp của
ĐHQGHN và đối tác (ví dụ như IELTS hoặc Middlesex Online Test);
– Photo hộ chiếu;
– Giấy chứng nhận sức khoẻ.

7. Chi phí dự kiến:
Chi phí cho 01 năm học tập tại Đại học Middlesex, Vương quốc Anh dự kiến bao
gồm:
– Học phí 01 năm: 16.600 Bảng Anh (chưa bao gồm học bổng 2000 Bảng cho
các ứng viên nhận được thư mời tại Đại học Middlesex)
– Chi phí sinh hoạt: 1334 Bảng x 9 tháng = 12.006 Bảng

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên có nhu cầu ứng tuyển tổng hợp và gửi
bản mềm hồ sơ qua địa chỉ email: khcnhtpt.sis@vnu.edu.vn và gửi bản cứng hồ sơ đến
chuyên viên phụ trách (Nguyễn Minh Hiếu, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát
triển, phòng 603 nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 27/03/2024.

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *