Danh sách sinh viên nhận học bổng K-T (Năm học 2021-2022)

Quỹ học bổng K-T là tên gọi tắt của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ của ĐHQGHN mang tên Phan Thị Khoá và Nguyễn Khắc Tháo. QUỹ được thành lập tại ĐHQGHN theo Quyết định số 833/TCCB ngày 11/3/1999, do cụ bà Phan Thị Khóa và chồng là cụ ông Nguyễn Khắc Tháo đóng góp.

Quỹ học bổng hướng đến những đối tượng sinh viên:

  • Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.
  • Có kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
  • Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đoàn thể.
   Năm học 2021-2022, Khoa Các Khoa học liên ngành có 1 sinh viên, Cấn Hoài Thương –  ngành Quản trị thương hiệu, đã được nhận học bổng K-T.
  DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG K-T (NĂM HỌC 2021-2022) (chi tiết xem tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *