Cơ hội việc làm rộng mở

Khoa có mạng lưới các dối tác, doanh nghiệp đồng hành uy tín ở nhiều lĩnh vực trong cả 2 khu vực công và tư. Các doanh nghiệp luôn song hành, hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn học tập và sẵn sàng tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *