Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU), Đài Loan

Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU), Đài Loan, Trung Quốc  là chương trình hướng tới giảng viên, trợ giảng tại các trường đại học hàng đầu thuộc khối quốc gia ASEAN có nguyện vọng theo học tiến sĩ tại NTPU

1. Chế độ học bổng

Học bổng toàn phần 3 năm cho một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại NPTU

  • Khoản trợ cấp hàng tháng: 25000 Đài tệ;
  • Thời gian học: từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2024 (tối đa 3 năm)

2. Điều kiện: Học bổng cấp cho các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:

  • Ứng viên hiện đang là giảng viên, trợ giảng tại các trường đại học đối tác của NTPU;
  • Ứng viên đã có văn bằng Thạc sĩ;
  • Ứng viên có đủ năng lực tiếng Anh để theo học các khóa giảng dạy bằng tiếng Anh;

3. Các chương trình đào tạo được cấp học bổng:

  • Trường Kỹ thuật điện và Khoa học máy tinh
  • Khoa Quản trị kinh doanh
  • Khoa Bất động sản và Môi trường xây dựng
  • Khoa Sau đại học về Quy hoạch đô thị (Yêu cầu có trình độ tiếng Trung)
  • Khoa Hành chính và Chính sách công (Yêu cầu có trình độ tiếng Trung)

Chi tiết quy trình nộp hồ sơ xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *