Chương trình học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2022-2023

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Kinh tế; Trường Quốc tế; Trường Quản trị và Kinh doanh; Khoa Các khoa học liên ngành.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được Công văn thông báo của Quỹ Phát triển ĐHQGHN về Chương trình học bổng Ươm tạo tài nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN theo Thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) và Quỹ Phát triển ĐHQGHN ngày 18/01/2023.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng KBSV-ĐHQGHN năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

1.  Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản (theo mục 3.1 và 3.2), tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, quản trị thương hiệu;

– Năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt;

– Có đam mê nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo;

– Ưu tiên sinh viên là người dân tộc, giới tính nữ, hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá học bổng: 25.000.000 đồng/01 sinh viên/năm học.

Tổng giá trị học bổng 100 triệu đồng/4 năm/01 sinh viên, nếu sinh viên giữ vững được kết quả học tập theo quy định của Nhà tài trợ trong vòng 4 năm.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 40 sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu về các đơn vị như sau:

TT Đơn vị đào tạo Số lượng
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Các ngành: Tài năng Toán học, Tài năng Vật lý, Tài năng Hóa học, Tài năng Sinh học, Địa lý tự nhiên, Địa chất học, Tài nguyên và môi trường nước, Hải dương học, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

10
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Các ngành: Hán Nôm, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Văn học.

10
3 Trường Đại học Kinh tế 8
4 Trường Quốc tế 8
5 Trường Quản trị và Kinh doanh 2
6 Khoa Các khoa học liên ngành 2
TỔNG CỘNG 40

Ghi chú:

– Thời gian dự kiến phỏng vấn sinh viên: Trước ngày 31/3/2023.

– Thời gian dự kiến trao học bổng: Tháng 4/2023.

4.  Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản photo công chứng các giấy tờ chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV – ĐHQGHN”, năm học 2022-2023, Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ khoa, trường, số điện thoại, email và danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; gửi công văn đề cử và hồ sơ sinh viên tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 22/03/2023 để gửi Quỹ Phát triển ĐHQGHN triển khai các thủ tục tiếp theo

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *