Hướng nghiệp cho Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Sáng ngày 11/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Hướng nghiệp cho hai Khóa 1,2 của ngành Quản trị tài nguyên di sản

Sáng ngày 14/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội...