Thông báo đăng ký dự thi Năng khiếu mĩ thuật tuyển sinh đại học ngành Thiết kế sáng tạo năm 2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH...

1 Comment

Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành

Đề án thi năng khiếu mỹ thuật Khoa Các khoa học liên ngành – Đại...

Đề thi tham khảo bài thi năng khiếu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Từ năm 2023, Khoa Các Khoa học liên ngành, ĐHQGHN (VNU – SIS) chính thức...