Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên 2023

Danh mục giấy tờ minh chứng đối tượng, khu vực ưu tiên cần chuẩn bị...

CHÍNH THỨC: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023 KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN

Ngày 22/08/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN chính thức công bố điểm chuẩn...

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào 2023

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng...

Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng trên Cổng Bộ Giáo dục và Đào...

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc...

Công thức tính điểm các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Công thức tính điểm các phương thức xét tuyển sớm năm 2023 Khoa Các khoa...

Quản lí giải trí và sự kiện – Ngành học mới mẻ

Quản lý Giải trí và Sự kiện hiện là một trong những ngành nghề có...