Trải nghiệm thực tế của Sinh viên ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

1. Điểm danh một số trải nghiệm thực tế  Trong suốt quá trình học tập,...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững 2023:...

Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững có gì hay?

Ngành học Quản trị đô thị thông minh và bền vững là gì?  Ngành Quản...