Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học

Dưới đây là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học theo đối tượng...

Chương trình đào tạo trực tuyến ngắn hạn bằng tiếng Anh

THÔNG BÁO Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn bằng tiếng Anh “Hiểu biết...

Đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế tại VNU-SIS

Các khóa đào tạo ngắn hạn là một trong những cơ hội tuyệt vời để...

Chương trình tập huấn lễ tân công sở và lễ tân ngoại giao (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...

Chương trình tập huấn nâng cao đạo đức công vụ (Xây dựng cho các cơ quan nhà nước)

1. Mục tiêu của khóa tập huấn   1.1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận...