Thông báo mở lớp học bổ sung kiến thức các chương trình Tiến sĩ đợt II năm 2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ ĐỢT...

Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU), Đài Loan

Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài...

Seminar tháng 3 cho nghiên cứu sinh Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Ngày 20/3/2023, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững tổ chức...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...