Đề án tuyển sinh Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố...

Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên 2023

Danh mục giấy tờ minh chứng đối tượng, khu vực ưu tiên cần chuẩn bị...

Hướng dẫn nhập học đại học chính quy năm 2023 vào Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

Để chính thức trở thành tân sinh viên QH-2023 của Đại học Quốc gia Hà...

CHÍNH THỨC: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023 KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN

Ngày 22/08/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN chính thức công bố điểm chuẩn...

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào 2023

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng...

1 Comment

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc...

Công thức tính điểm các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Công thức tính điểm các phương thức xét tuyển sớm năm 2023 Khoa Các khoa...

1 Comment

Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410, 406

Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410 và 406...