1 ngày làm sinh viên tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật

1.Được gì khi là sinh viên tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật...

5 Trải nghiệm đáng giá khi trở thành sinh viên VNU-SIS

Không chỉ cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng, sinh...

Hướng nghiệp cho Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Sáng ngày 11/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Hướng nghiệp cho hai Khóa 1,2 của ngành Quản trị tài nguyên di sản

Sáng ngày 14/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội...