Thiết kế thời trang thi khối nào? Top trường đào tạo tốt nhất

Nhiều bạn chắc hẳn đang thắc mắc ngành thiết kế thời trang thi khối nào?...