Thông tin tuyển sinh đại học chính quy và lịch thi năng khiếu (dự kiến) của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy và lịch thi năng khiếu (dành riêng cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế sáng tạo; Kiến trúc & thiết kế cảnh quan; Nghệ thuật thị giác) năm 2024 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

1.1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:

  1. a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
  2. b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng dự tuyển quy định tại mục 1.1 phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. a) Đạt ngưỡng đầu vào về chuyên môn, ngoại ngữ và các năng lực khác (nếu có);
  2. b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
  3. c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

1.3. Đối với một chương trình đào tạo hoặc một nhóm ngành/ngành đào tạo áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh: đơn vị đào tạo có thể quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN.

1.4. Đối với người khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, được cấp có thẩm quyền công nhận: đơn vị đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật – ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh trên toàn quốc và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển đợt 1

TT Phương thức xét tuyển Chỉ tiêu Ngành sử dụng PTXT
Tên 950 TH GT ĐT DS TK KT NT
1 100 Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2024 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển K K K
2 301 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
3 303 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN
4 401 Xét tuyển kết quả bài thi Đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQGHN tổ chức
5 409 Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh, Pháp, Trung) với (điểm thi THPT năm 2024 của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển)
6 410 Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh, Pháp, Trung) với (kết quả học tập THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển) và (phỏng vấn)
7 500 Xét tuyển theo các phương thức khác
8 405 Xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi năng khiếu với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển K K K K
9 406 Xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi năng khiếu với kết quả học tập THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển và kết quả phỏng vấn K K K K
* Lưu ý:

– TH: Quản trị thương hiệu          |  GT: Quản lý giải trí và sự kiện

|  DS: Quản trị tài nguyên di sản  |  ĐT: Quản trị đô thị thông minh và bền vững

TK: Thiết kế sáng tạo  |  KT: Kiến trúc & thiết kế cảnh quan  |  NT: Nghệ thuật thị giác

– √: Có sử dụng phương thức xét tuyển  |  K: Không sử dụng phương thức xét tuyển

– Đối với các phương thức 2,3,4,5,6,7 dành cho ngành Thiết kế sáng tạo (TK), Kiến trúc & Thiết kế cảnh quan (TK), Nghệ thuật thị giác (NT) bắt buộc phải có thêm kết quả đạt ngưỡng điểm yêu cầu của môn thi Năng khiếu mỹ thuật/nghệ thuật do Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật – ĐHQGHN tổ chức.

Ghi chú: Trong trường hợp có phương thức không tuyển sinh hết chỉ tiêu, chỉ tiêu còn dư sẽ chuyển sang các phương thức xét tuyển còn lại của ngành/CTĐT.

3.2. Xét tuyển đợt bổ sung

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024, kết quả thi ĐGNL năm 2024 do ĐHQGHN tổ chức đối với các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển

4.1. Mã Trường: QHK

4.2. Mã xét tuyển từng ngành

4.3. Tổ hợp môn thi THPT năm 2024

A00: Toán, Vật lí, Hoá học D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ năng khiếu
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ năng khiếu
D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa, Anh H06: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật V00: Toán, Vật lí, Vẽ hình họa mỹ thuật V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật V03: Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật V10: Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11: Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

*Lưu ý:Các môn thi Vẽ, Vẽ năng khiếu, Vẽ mỹ thuật trong tổ hợp H01, H04, H05, H06, H08, V00, V01, V02, V03, V10, V11được hiểu chung là môn thi Năng khiếu Mỹ thuật; Năng khiếu Nghệ thuật do Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật – ĐHQGHN tổ chức.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

5.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần đáp các yêu cầu sau:

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng tổ hợp xét tuyển do ĐHQGHN và Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật quy định theo năm dự tuyển.

– Đã có bằng tốt nghiệp THPT, hoặc hoàn thành tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2024 theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có tổng điểm của 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các ngành của Trường và đạt mức điểm trúng tuyển theo quy định xét tuyển.

5.2.Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng điểm của bài thi đánh giá năng lực

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các thí sinh ĐKXT sử dụng điểm bài thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức phải đạt tối thiểu 80/150 điểm.

5.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức khác

5.3.1. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2024 của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

5.3.2. Thí sinh sử dụng các loại chứng chỉ quốc tế

Yêu cầu chung cho các loại chứng chỉ quốc tế sử dụng để xét tuyển là phải còn hạn 02 năm tính từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.

Thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cần đáp các yêu cầu sau:

– Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của 01 trong 03 ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung: cần đảm bảo đúng loại chứng chỉ và ngưỡng đầu vào được quy định theo Quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.

– Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được sử dụng xét kết hợp với 1 trong 2 điều kiện sau:

(1) Với điểm 02 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) trong kỳ thi THPT năm 2024 đạt tối thiểu là 14 điểm.

(2) Với điểm trung bình chung học tập bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 8,0 trở lên, điểm từng học kỳ của 2 môn đó phải đạt từ 7,0 trở lên và đạt phỏng vấn của Hội đồng tuyển sinh;

5.3.3. Thí sinh xét tuyển kết hợp bằng điểm các bài thi năng khiếu với kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn (Dành riêng cho các ngành: Thiết kế sáng tạo; Nghệ thuật thị giác; Kiến trúc và thiết kế cảnh quan)

Thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu với kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng như sau: Điểm trung bình chung học tập bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 7,0 trở lên và bắt buộc phải có kết quả phỏng vấn của Hội đồng tuyển sinh.

Kế hoạch tổ chức kì thi Năng khiếu dành riêng cho thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế sáng tạo; Kiến trúc & thiết kế cảnh quan; Nghệ thuật thị giác

– Kế hoạch kỳ thi Năng khiếu mỹ thuật của ngành Thiết kế sáng tạo

TT Đợt thi Ngày

đăng kí

dự thi

Ngày

tổ chức

thi

Ngày

công bố

kết quả thi

Link

đăng ký dự thi

1 TK241 25/03 – 04/04/2024 13&14/04/2024   tuyensinh.sisvnu.edu.vn
2 TK242 25/3 – 07/5/2024 18&19/05/2024   tuyensinh.sisvnu.edu.vn
3 TK243 25/03 – 04/06/2024 15&16/06/2024 tuyensinh.sisvnu.edu.vn

– Kế hoạch kỳ thi Năng khiếu Nghệ thuật của ngành Kiến trúc & thiết kế cảnh quan

TT Đợt thi Ngày

đăng kí

dự thi

Ngày

tổ chức

thi

Ngày

công bố

kết quả thi

Link

đăng ký dự thi

1 KT241 20/04 – 26/05/2024 01 & 02/06/2024   tuyensinh.sisvnu.edu.vn

– Kế hoạch kỳ thi Năng khiếu Nghệ thuật thị giác của ngành Nghệ thuật thị giác

TT Đợt thi Ngày

đăng kí

dự thi

Hạn

nộp bài

sơ tuyển

Thi

chung tuyển

Ngày

công bố

kết quả thi

Link

đăng ký dự thi

1 NT24 20/04 – 06/05/2024 13/05/2024 16/06/2024 19/06/2024 https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *