Hướng dẫn đăng ký thi Năng khiếu năm 2024

Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/

Hướng dẫn đăng ký thi:

https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/

Link đăng ký tại đây: https://tuyensinh.sisvnu.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *