Chương trình đào tạo trực tuyến ngắn hạn bằng tiếng Anh

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn bằng tiếng Anh

“Hiểu biết Việt Nam từ tiếp cận liên ngành”

(Registration Announcement
Of the Short-term online training program in English
“Understanding Vietnam from Interdisciplinary Perspectives”)

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập nhanh chóng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cũng như để cung cấp kiến thức và trải nghiệm về Việt Nam qua tiếp cận liên ngành cho người học toàn cầu đang sinh sống hoặc làm việc với các đối tác từ Việt Nam, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai Chương trình đào tạo ngắn hạn bằng tiếng Anh “Hiểu biết Việt Nam từ tiếp cận liên ngành”. Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn đầu tiên tại Việt Nam bằng tiếng Anh cung cấp kiến thức tổng hợp về Việt Nam trong bối cảnh thời đại mới. Chương trình giúp người học có cái nhìn khách quan, đa dạng và hiểu biết sâu sắc hơn về con người, xã hội Việt Nam hiện đại.

Nội dung khóa học cụ thể như sau:

     1. Mục tiêu khóa học:

 • Cung cấp cho người học những kiến thức tổng hợp về Việt Nam, đặc biệt là về xã hội Việt Nam hiện đại từ tiếp cận liên ngành;
 • Giúp người học có cái nhìn sâu sắc về bản sắc văn hóa, các vấn đề xã hội và con người Việt Nam;
 • Giúp người học có nhận thức đúng đắn, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường văn hóa và xã hội Việt Nam hiện nay;

     2. Đối tượng tuyển sinh:

 • Là công dân toàn cầu, hiện đang sinh sống ở trong và ngoài Việt Nam, có quan tâm và nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam từ tiếp cận liên ngành, thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh theo quy định về đối tượng tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Các khoa học liên ngành;
 • Người học cần đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe và trình độ tiếng Anh (tối thiểu đạt bậc B1 theo Khung tham chiếu châu Âu) theo quy định của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     3. Thời gian và hình thức đào tạo:

 • Thời gian: Từ 7/8 đến 27/8/2023
 • Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua phần mềm Zoom

     4. Hồ sơ đăng ký và phương thức đăng ký

 • Thí sinh đăng ký nguyện vọng tham gia Chương trình qua Phiếu đăng ký hoặc qua đường dẫn: bit.ly/VnuSISVietnamInterdPersp.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ 01 bản sơ yếu lý lịch;

+01 thư bày tỏ nguyện vọng;

+01 bản sao chứng nhận trình độ tiếng Anh đạt chuẩn cho khóa học này.

Sau khi đã có thông báo trúng tuyển, người học sẽ phải xác nhận nhập học trực tuyến theo hướng dẫn của Khoa Các khoa học liên ngành trong thời hạn quy định.

5. Kế hoạch đào tạo

Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong 3 tuần (12 tiết học ≈ 36h đào tạo và 6 buổi hoạt động chia sẻ theo nhóm ≈ 18h) dưới hình thức đào tạo trực tuyến. Người học cần hoàn thành các môn học như sau:

 • Di sản và bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Thể chế kinh tế và môi trường kinh doanh ở Việt Nam
 • Kiến tạo giới trong văn hóa Việt Nam
 • Văn hóa giới trẻ tại Việt Nam hiện nay
 • Các xu hướng nghệ thuật Việt Nam hiện đại
 • Phát triển du lịch tại Việt Nam

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận tham gia Chương trình đào tạo ngắn hạn: “Hiểu biết Việt Nam từ tiếp cận liên ngành”. Chứng nhận này do Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

     6. Học phí, chi phí dự kiến:

 • Dự kiến 3.530.000 vnđ/khóa học (=$150/khóa học)

Khoa Các khoa học liên ngành có chính sách miễn giảm học phí cho một số cá nhân và tổ chức là đối tác của Khoa.

     7. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

 • Phòng Khoa học, Công nghệ, Hợp tác và Phát triển
 • Phòng 504, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: khcnhtpt.sis@vnu.edu.vn
 • Hotline: Mr. Hiếu (0916310764)

English Ver.

REGISTRATION ANNOUNCEMENT

OF THE SHORT-TERM ONLINE TRAINING PROGRAM

“UNDERSTANDING VIETNAM FROM INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES”

To meet the increasingly rapid integration needs of Vietnam with international partners, as well as to equip international learners living in Vietnam or working with collaborators from Vietnam, the VNU School of Interdisciplinary Studies has implemented the short-term online training program “Understanding Vietnam from Interdisciplinary perspectives.” This is the first training program in Vietnam that has the capability to provide learners with comprehensive knowledge about Vietnam, especially regarding contemporary society. The program will help learners gain a profound and diverse understanding of Vietnam. The details of the course are as follows:

    1. Course objectives

 • Provide learners with comprehensive knowledge about Vietnam, especially about modern Vietnamese society from the interdisciplinary approach.
 • Help learners gain a profound understanding of the cultural identity and the social and human trends and issues in Vietnam.
 • Assist learners in developing accurate perceptions and the ability to adapt and work in the current cultural and social environment of Vietnam.

    2. Participants of the course:

 • International learners who are currently living in and outside Vietnam and interested in learning about Vietnam from an interdisciplinary approach. The applicants must satisfy the admission conditions according to the regulations on enrollment targets of the Ministry of Education and Training, the Vietnam National University, Hanoi, and the School of Interdisciplinary Studies.
 • Applicants need to meet the health requirements and English proficiency level (at least B1 according to the Common European Framework of Reference) as stipulated by the School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi.

    3. Study time and method:

Time: From August 7th to August 27th, 2023

Method: Online teaching via Zoom

    4. Registration method:

Learners need to register their participation intentions for the Program by filling the registration form or through the link: bit.ly/VnuSISVietnamInterdPersp. Other documents required for the application include a CV, a motivational letter, and a copy of the English proficiency test report that meets the minimum requirement of the course.

Once they receive the admission notification, learners will have to confirm their enrollment online according to the guidance provided by the VNU School of Interdisciplinary Studies within the stipulated period.

    5. Course syllabus

The program is expected to last for 3 weeks (12 class periods ≈ 36 hours of training and 6 online discussion sessions or 18 hours) in the form of online education. Learners need to complete eight of the following courses.

 • Heritage and safeguarding heritage in Vietnam today
 • Business institutions and environment in Vietnam
 • Gender Construction in Vietnamese culture
 • A glance at youth culture in Vietnam
 • Trends in Vietnamese modern arts
 • Tourism development in Vietnam.

After completion of the program, participants will be awarded a certificate of participation in the short-term training program: Understanding Vietnam from Interdisciplinary Perspectives. This certificate is issued by the School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi.

    7. Tuition fee: 3.530.000đ/course (=$150/course)

VNU-SIS has a policy of tuition fee remissions for some individuals and organizations that are partners of the School.

    8. Contact information.

For detail information, please contact:

Science, Technology, Cooperation, and Development Office

Room 504, Building G7, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy St., Cau Giay Dist., Hanoi.

Email: khcnhtpt.sis@vnu.edu.vn

Tel: (+84) 916 310 764

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *