Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học hay trường đại học?

“Trường đại học” và “đại học” là hai khái niệm khác nhau thường bị hiểu lầm. Vậy Đại học Quốc gia là Đại học hay trường Đại học? 

Theo Luật Giáo dục đại học, trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật. Trong khi đó, Đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung. Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học vùng đặt trụ sở; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Từ đó có thể hiểu, đại học là tổ chức giáo dục, tập hợp nhiều trường đại học và một số các cơ sở giáo dục đại học khác. Trường đại học là cơ sở giáo dục đào tạo, có thể là cơ sở độc lập hoặc là thành viên của một đại học. 

Vì vậy, theo cách hiểu trên, Đại học Quốc gia là Đại học, bao gồm 9 trường đại học thành viên, 2 trường và 2 khoa trực thuộc, cụ thể: 

 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS)
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH)
 • Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS)
 • Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET)
 • Trường Đại học Kinh tế (VNU-UEB)
 • Trường Đại học Giáo dục (VNU-UEd)
 • Trường Đại học Việt – Nhật (VNU-VJU)
 • Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP)
 • Trường Đại học Luật (VNU-UL)
 • Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS)
 • Trường Quốc tế (VNU-IS)
 • Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)
 • Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI)

Xem thêm chương trình đào tạo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *