Học bổng khuyến khích học tập kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐH chính quy

Học bổng khuyến kích học tập là học bổng được cấp trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên học tập đạt kết quả tốt.

Kì II năm học 2021-2022, có 9 sinh viên thuộc ngành Quản trị thương hiệu có đầy đủ điều kiện nhận học bổng theo Quyết định số 6 /QĐ-KHLN.

Xem chị tiết tại thông tin dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *