Ngành Thời trang và sáng tạo ra trường làm gì?

Vị trí việc làm cho cử nhân ngành Thời trang và Sáng tạo

1. Ngành Thời trang và sáng tạo của SIS

Năm 2023, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật chính thức ra mắt chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Thời trang và sáng tạo. Mục tiêu cụ thể của ngành học là cung cấp nguồn nhân lực trong ngành có:

  • Tư duy thiết kế tổng hợp và tiếp cận liên ngành trong các chủ đề liên quan đến ngành học
  • Kiến thức nền tảng về quản trị, kinh doanh, marketing, truyền thông.
  • Kỹ năng sử dụng các nền tảng công nghệ, phương pháp, công cụ liên quan đến ngành học
  • Cập nhật xu hướng, thích ứng linh hoạt với Thời trang thế giới và Việt Nam
  • Đạo đức, trách nhiệm xã hội trong quản lý và điều hành hoạt động thiết kế sáng tạo.
Ngành thiết kế sáng tạo của VNU – SIS

2. Cơ hội việc làm cho cử nhân ngành Thời trang và sáng tạo

Với kiến thức và kỹ năng được đào tạo tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm rất đa dạng như:

  • Nhà thiết kế Thời trang
  • Giám đốc, chuyên viên sáng tạo
  • Giám sát và Quản lý thiết kế
  • Kinh doanh và Khởi nghiệp trong lĩnh vực Thời trang
  • Giảng dạy và Nghiên cứu ở các lĩnh vực liên quan

Tìm hiểu thêm về ngành học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *