Seminar tháng 3 cho nghiên cứu sinh Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Ngày 20/3/2023, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững tổ chức Seminar cho 10 nghiên cứu sinh chuyên ngành Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững

Talk 1: Tiến sĩ Đỗ Xuân Đức: Phương pháp nghiên cứu tổng quan dành cho nghiên cứu sinh ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Talk 2: Nghiên cứu sinh Vũ Minh Cảnh: Tổng quan về đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Talk 3: Nghiên cứu sinh Vũ Thị Hồng Nhung: Distribution and Trend of Heat Stress in Vietnam.

Tiến sĩ Đỗ Xuân Đức trình bày phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sinh và các Tiến sĩ thảo luận 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *