Ngành tổ chức sự kiện thi khối nào? Cơ hội phát triển của nghề

Ngành tổ chức sự kiện thi khối nào, học ngành nào? Cần những lưu ý...