Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học chỉnh sửa năm 2023

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học:...

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững chỉnh sửa năm 2023

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững:...

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2024...

Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ trong tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2024

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng...

Thông báo mở lớp học bổ sung kiến thức các chương trình Tiến sĩ đợt II năm 2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ ĐỢT...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học

Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo:...