Học bổng trao đổi sinh viên của chính phủ Nhật Bản

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Thu năm 2024 tại Đại học Kyushu, Nhật Bản.
Hồ sơ gửi về phòng Đào tạo trước ngày 05/01/2024 (liên hệ cô Xuân mail xuanntt1005@vnu.edu.vn).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *