Dạng thức bài thi, đề thi tham khảo và khung chương trình đào tạo Đại học ngành Nghệ thuật thị giác năm 2024

Triển khai kế hoạch năm học 2023 – 2024 và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã tổ chức tọa đàm Giới thiệu dạng thức bài thi năng khiếu tuyển sinh đại học ngành Nghệ thuật thị giác và phương thức chấm thi vào ngày 11/4/2024.

Bài thi năng khiếu được xây dựng theo cách tiếp cận mới của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.

Với ngành Nghệ thuật thị giác, thí sinh đăng ký xét tuyển vào một trong hai chuyên ngành là Nhiếp ảnh nghệ thuật và Nghệ thuật tạo hình đương đại. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành nào thì thi năng khiếu với yêu cầu tương ứng của chuyên ngành đó. Có 2 vòng thi: Sơ tuyển và Chung tuyển.

Vòng sơ tuyển, thí sinh thực hiện bài thi Hồ sơ tác phẩm (Art Portfolio) với yêu cầu thí sinh giới thiệu 8 tác phẩm, trong đó chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật phải có tối thiểu 5 tác phẩm nhiếp ảnh còn chuyên ngành Nghệ thuật tạo hình đương đại phải có tối thiểu 5 tác phẩm mỹ thuật tạo hình.

Hàng ngồi: Ngoài cùng bên trái là TS Triệu Khánh Tiến – phó trưởng khoa Hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, thứ 3 từ phải sang là PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu – Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cùng các thành viên tham gia tọa đàm là giảng viên của Khoa Nghệ thuật và Thiết kế. .

Thí sinh được chọn vào vòng chung tuyển sẽ làm bài thi Thực hành và phỏng vấn có thời gian làm bài là 120 phút, trong đó chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật là phần thực hành Thiết kế ý tưởng tác phẩm và chuyên ngành Nghệ thuật tạo hình là phần thực hành Phác thảo ý tưởng tác phẩm. Sau khi thi phần thực hành, thí sinh sẽ thi phần phỏng vấn với thời gian là 15 phút cho mỗi thí sinh.

Ở phần thi phỏng vấn, thí sinh giới thiệu và trả lời câu hỏi của giám khảo về tác phẩm đã thực hiện ở phần thi thực hành. Sau đó, thí sinh trả lời câu hỏi của giám khảo về bài thi Hồ sơ tác phẩm của thí sinh đã làm để dự thi sơ tuyển.

[10:00, 01/5/2024] Dạng thức bài thi được cập nhật  thêm mục 5 của phần thứ nhất tại trang 4 và sửa đổi, bổ sung đoạn thứ hai, tiểu mục 2.1 của phần thứ hai tại trang 7 tại đây.

Đề thi tham khảo cho phần thi Thực hành của vòng chung tuyển:

  • Đề thi Thiết kế ý tưởng tác phẩm (xét tuyển Nhiếp ảnh nghệ thuật) xem tại đây
  • Đề thi Phác thảo ý tưởng tác phẩm (xét tuyển Nghệ thuật tạo hình đương đại) xem tại đây

Theo kế hoạch tổ chức các kỳ thi năng khiếu của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, năm 2024, Nhà trường chỉ tổ chức 1 lần thi sơ tuyển (các năm sau có nhiều kỳ sơ tuyển). Thí sinh đăng ký dự thi ngành Nghệ thuật thị giác đến trước 17h, ngày 04/6/2024 và nộp bài thi sơ tuyển đến trước 8h00, ngày 05/6/2024.

Thí sinh nộp bài thi bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Hội đồng thi năng khiếu tuyển sinh đại học các ngành nghệ thuật năm 2024 của Trường.

Vào 20h30, thứ Sáu ngày 10/5/2024 và thứ Hai ngày 20/5/2024, Nhà trường sẽ giải đáp các vấn đề kỹ thuật của việc thực hiện bài thi sơ tuyển, nộp bài thi trực tuyến cho thí sinh có nhu cầu.

Vào 20h30, thứ Bảy ngày 08/6/2024, Nhà trường sẽ giải đáp về quy trình, yêu cầu thực hiện bài thi chung tuyển cho các thí sinh đáp ứng yêu cầu sơ tuyển của kỳ thi.

Ngành Nghệ thuật thị giác đào tạo trong 4 năm học. Sinh viên tốt nghiệp nhận văn bằng cử nhân.

Thông tin về các học phần trong chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật thị giác, mời xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *