CHÍNH THỨC: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023 KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN

Ngày 22/08/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN chính thức công bố điểm chuẩn...

Hướng nghiệp cho hai Khóa 1,2 của ngành Quản trị tài nguyên di sản

Sáng ngày 14/03/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Phương thức tuyển sinh năm 2023 của ĐHQGHN

Các phương thức tuyển sinh của ĐHQGHN năm 2023 Theo tin bài VNU...

Đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên quốc tế tại VNU-SIS

Các khóa đào tạo ngắn hạn là một trong những cơ hội tuyệt vời để...

Lưu ý dành cho thí sinh dự tuyển bậc Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội

Trước nhu cầu học tập ngày càng nhiều mà việc tuyển sinh thạc sĩ của...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023...

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022: ...

Chương trình học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2022-2023

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội...